BİRİMLERİMİZ

Acil Servis
Ameliyathane
Çocuk Servisi
Doğum Salonu
Eğitim Salonu
Endoskopi
Fizik Tedavi Ünitesi
Hemodiyaliz
Kadın Doğum Servisi
Kardiyoloji
Laboratuvar
Nöroloji
Odyometri
Poliklinikler
Radyoloji Görüntüleme Birimi
Sağlık Kurulu
Servisler
Yoğun Bakım Ünitesi